اخبار صنعتی

  • A group photo of some of the staff

    عکس دسته جمعی برخی از کارمندان

    مدیر کل وو یونفو در این کنفرانس سخنرانی خوش آمد گویی کرد. وی ضمن خوش آمدگویی گرم به همه میهمانان ، از آنها به خاطر پشتیبانی طولانی مدتشان از توسعه لوژور تشکر کرد و وضعیت توسعه فعلی و برنامه ریزی آینده لوجوری را در یک تجارت معرفی کرد ...
    ادامه مطلب